Skip to main content

Beleidsplan 2024 gepubliceerd.

Laatste wijziging: 24 maart 2024

Beste leden,

We zijn blij jullie mede te delen dat het nieuwe beleidsplan is gepubliceerd op onze site onder het kopje bestuur.

Het beleidsplan is mede tot stand gekomen door alle leden die hebben deelgenomen aan de brainstormavond en Lucien de Groot.

Onze dank daarvoor!

Donki Sjot wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar iedereen op het voor hem/haar passende niveau terecht kan.

Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin, jeugd en senioren, breedte- en topniveau in de juiste balans zijn.

Volleyballen doe je samen, in het veld en buiten het veld. Lid zijn van Donki Sjot maakt dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van jezelf en anderen, of je nu speler, scheidsrechter, bestuurder, vrijwilliger, trainer of coach bent.

Donki Sjot wil een volleybalvereniging zijn “waar sport en sfeer samenkomen”.

Om een sterke vereniging te kunnen zijn en blijven is dit meerjarig beleidsplan opgesteld. In dit document worden de verschillende uitgangspunten van de vereniging benoemd. Daarnaast worden korte en lange termijn doelstellingen beschreven. De kortetermijndoelstellingen worden getracht voor het einde van het lopende seizoen te worden voltooid. De lange termijn doelstellingen zullen voor de komende 2 tot 5 jaar van toepassing zijn miv seizoen 2023-2024

Donki Sjot wil een financieel gezonde volleybalvereniging zijn met een sterke positie binnen de gemeente en de regio, een sterke jeugdopleiding en de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en met een dorps karakter!

Het bestuur.

Geschreven door:

Bestuur VC Donki Sjot

Categorie:

Club nieuws

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier