Skip to main content

Kerststerren actie dit jaar op 10 december

Laatste wijziging: 07 februari 2017

Zaterdag 10 december 2016 houdt onze volleybalvereniging Donki Sjot weer de jaarlijkse Kerststerrenactie.

Hij begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Het startpunt is het Scoutinggebouw aan het Tennispad (tegenover De Misse).

Voor het uitvoeren van deze actie hebben we de inzet van alle jeugdleden(t/m 16 jaar) nodig, dus ook de jeugdleden uit de seniorenteams. Verder hebben we per team minimaal 3 hulpouders/rijouders nodig. Ook zijn de leden van twee seniorenteams ingeschakeld om mee te gaan lopen, samen met de mensen van de Jeugdcommissie en een aantal bestuursleden. Kortom, de actie wordt zeer breed gedragen!

De spelregels voor de actie zijn dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Hierdoor levert iedereen dezelfde bijdrage, waardoor de actie kort en krachtig kan verlopen. Dan kan iedereen weer snel op weg naar zijn eigen bezigheden (bijvoorbeeld de geplande volleybalwedstrijden).

"Spelregels"

Per verkoopteam worden twee wijken gelopen en per wijk moet een vast aantal kerststerren (60) worden verkocht. Er hoeven ook niet meer sterren dan dat aantal verkocht te worden. Door dit met z’n allen te doen maken veel handen licht werk. Door het succes van de verkoop van vorig jaar was iedereen net na het middaguur klaar en bleven we niet met restanten kerststerren zitten.

Als de sterren op zijn, noteert het verkoopteam welk deel van de wijk gelopen is.

Als verkoopteams nog sterren over hebben nadat ze hun wijk gelopen hebben, kunnen ze een restant van een andere wijk lopen, of een nog niet uitgegeven buitenwijk. Dus je bent net zo lang bezig tot de 60 kerststerren van je verkoopteam verkocht zijn.

Belangrijke tip: als je ervoor zorgt dat je in de voorverkoop bij ouders, opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten en kennissen al veel van deze 60 kerststerren verkocht hebt, hoef je er op de dag zelf niet veel meer te verkopen.

De toegewezen seniorenteams gaan als extra kracht mee en worden verdeeld over de verkoopteams.
Ook de bestuursleden en Jeugdcommissieleden worden als extra krachten ingezet.

Vanaf 9.30 uur kunnen de wijktoewijzingen en de kerststerren worden opgehaald in het Scoutinggebouw aan het Tennispad (tegenover De Misse). De actie eindigt om circa 13.30 uur. Als je met je verkoopteam eerder klaar bent, meld je je af, reken je het geld af en krijg je nog wat te eten en te drinken, waarna je naar huis kunt.

Er kunnen op deze manier na afloop geen kerststerren over zijn.

Alle jeugdteams kunnen op de geplande ochtend en in het geplande tijdsbestek aanwezig zijn. Als teamleden zich afmelden, belasten zij de overige teamleden extra. Afmelden kan dan ook alleen bij voorzitter Juliette van Rooij. Het staat het team vrij om naar rato kerststerren af te leveren bij de afmelder(s), mits ze meteen worden afgerekend.


Nogmaals "het waarom" van de actie

Onze club Donki Sjot heeft een zeer actief jeugdbeleid met veel extra trainingen en goede trainers. Ook hebben we veel jeugdactiviteiten buiten het volleybal om, gewoon omdat het leuk is, en als teambuilding. De gevraagde contributie is best hoog, maar nog steeds niet toereikend. Alle extra’s kunnen we doen dankzij de sponsors van de club en vooral ook door de Kerststerrenactie. De actie is dus in je eigen belang en het maakt onze club bijzonder. Vandaar!
[Pieter Gooijaers]

Geschreven door:

Super User HLB Van Daal / DS

Categorie:

Club nieuws

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier